Her får du informasjon om AR5- og gårdskartprosessen i et fylke eller en kommune. Velg fylke og/eller kommune og hak av for den informasjonen du ønsker.
Vis alle felt
Kontinuerlig ajourhold
  SFKB
  I år
  I fjor
  2 år siden
  3 år siden
  4 år siden
Periodisk ajourhold
  Plan
  Utført 1.gang
  Utført 2.gang
  Utført 3.gang
  Utført 4.gang
Gårdskart og jordregister
  Ferdig gårdskartprosess
  Siste jreg til Lreg
Kurs
  AR5 feltkurs
  AR5 ajourføring